Arii Naturale Protejate

Ariile protejate, prin valoarea lor naturală şi gradul redus al intervenţiei umane pe teritoriul lor, sunt cele mai bune exemple şi modele pentru sistemele ecologice naturale şi seminaturale.

Ariile protejate sunt percepute încă de foarte mulţi oameni, doar în sensul lor “conservaţionist”, fiind considerate adevărate „oaze” ale naturii sălbatice care trebuie protejate numai pentru conservarea speciilor care le populează. Foarte puţin este recunoscut faptul că zonele aflate în regim natural şi seminatural constituie de fapt suportul “vieţii” şi implicit al dezvoltării socio-economice.

S-au constituit astfel, arii protejate care conservă zone naturale de pe glob, unde intervenţia omului este aproape inexistentă, dar şi zone în care intervenţia omului este prezentă, cum e cazul peisajelor modificate ce au o importanţă peisagistică şi culturală deosebită. Astfel, forul care şi-a propus să rezolve această problemă dificilă a fost Uniunea Internaţională de Conservare a Naturii (IUCN – The World Conservation Union) care, prin misiunea sa, avea competenţa necesară să o facă.

Uniunea Internaţională de Conservare a Naturii încearcă să influenţeze, să încurajeze şi să asiste societăţile din toată lumea în procesul de conservare a integrităţii şi diversităţii naturii, urmărind ca orice utilizare a resurselor naturale să fie echitabilă şi durabilă.

Baza de date a ariilor protejate realizată de către World Conservation Monitoring Centre se actualizează periodic, aproximativ la fiecare trei ani pentru a asigura editarea unei noi ediţii a Listei cu Arii Protejate a Naţiunilor Unite.

Monitorizarea creşterii reţelei globale a ariilor protejate, distribuţia lor şi obiectivele de management ale acestora sunt vitale, dar este la fel de important de cunoscut starea reală în care se găseşte o anumită arie protejată şi, mai ales, cât este de eficient managementul ariei protejate.

Suprafaţa totală a ariilor naturale protejate din Republica Moldova este de aproximativ 5.8% din suprafaţa Moldovai.