Convenția Carpatică

România, prin Ministrul Mediului şi Pădurilor, deţine preşedinţia Convenţiei Carpatice până la organizarea viitoarei Conferinţe a Părţilor în anul 2011.

Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, a fost adoptată la Kiev la 22 mai 2003, şi a fost ratificată de România prin Legea nr. 389 /2006.

Statele semnatare ale acestei Convenţii sunt: Republica Cehă, Polonia, România, Serbia, Republica Slovacă, Ucraina şi Ungaria.

Convenţia a creat cadrul general de cooperare între statele semnatare pentru diverse domenii de reglementare, precum:

  – conservarea biodiversităţii,

  – amenajarea teritoriului,

  – managementul resurselor de apa,

  – agricultură şi silvicultură,

  – transport,

  – turism,

  – industrie şi

  – energie.

Fiecare dintre prevederile-cadru menţionate urmează să fie dezvoltate şi aplicate prin protocoale adiţionale.