Convenţia pentru Diversitate Biologică

Convenţia privind diversitatea biologică(CBD) este un acord internaţional, adoptată la Summit-ul Pământului, de la Rio de Janeiro, în 1992.

Ea are trei obiective principale:

• conservarea diversităţii biologice

• utilizarea componentelor sale într-un mod durabil

• partajarea corectă şi echitabilă a beneficiilor care decurg din utilizarea resurselor genetice.

CBD a fost negociată sub îndrumarea Organizaţiei Naţiunilor Unite. Acesta a fost semnată de către liderii de stat din mai mult de 150 de țări la Summit-ului Pământului de la Rio(denumirea oficială este „Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare”). Convenţia este acum una dintre cele mai larg ratificate tratate internaţionale pe probleme de mediu, cu 188 de țări membre.

Spre deosebire de alte acorduri internaţionale care să stabilesc obiective obligatorii şi obligaţii, CBD are o abordare flexibilă a punerii în aplicare. Acesta identifică obiectivele generale şi a politicilor, iar ţările sunt libere să stabilească modul în care acestea doresc să le pună în aplicare.

Una dintre cele mai importante realizări CBD de până acum a fost creșterea interesului privind biodiversitatea, atât în ţările dezvoltate cât şi în ţările în curs de dezvoltare. Biodiversitatea este acum vazută ca un subiect de o importanţă majoră şi în dezvoltare.

Dacă sunteţi interesat să ştiți cum implementează România prevederile Convenţiei privind diversitatea biologică, vă rugăm să navigaţi la sectiunea noastra de „Implementare”, unde veţi găsi informaţii cu privire la procesul de ratificare, autorităţile responsabile, legislaţia, documentele principale şi rapoartele elaborate pentru Convenţie, şi mult mai multe.