Implementare

Problema diversității biologice constituie una din principalele preocupări ale omenirii în mileniul trei, deoarece odată cu dezvoltarea progresului tehnologic și utilizarii intense a resurselor naturale a sporit considerabil impactul antropogen asupra diversității biologice, diminuând esențial numărul speciilor și varietăților de organisme.

România s-a angajat pentru a atinge obiectivul stabilit pentru 2010: pentru a reduce în mod semnificativ (sau chiar opri) pierderea biodiversităţii!

Calea spre acest obiectiv ambiţios este ghidată de o serie de acorduri internaţionale şi europene, semnate de către guvernul românesc. Unele dintre aceste acorduri au scopul de a proteja speciile, cum ar fi Convenţia de la Washington (CITES) şi Convenţia privind speciile migratoare (CMS). Altele sunt orientate spre conservarea habitatelor naturale şi sit-urilor, cum ar fi Convenţia Ramsar şi Convenţia privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural.

Convenţia privind diversitatea biologică oferă un cadru general pentru conservarea şi utilizarea durabilă a biodiversităţii. A fost inspirată de creșterea angajamentului comunității mondiale privind dezvoltarea durabilă. Ea reprezintă un pas înainte în conservarea diversităţii biologice, utilizarea durabilă a componentelor sale, precum şi repartizarea corectă şi echitabilă a beneficiilor rezultate din utilizarea resurselor genetice, inclusiv prin accesul corespunzător la resursele genetice, prin transferul adecvat de tehnologii, ţinând cont de toate drepturile asupra acestor resurse şi tehnologii, şi prin finanţarea corespunzătoare.