Decizii privind OMG

Notificări 
1.Notificarea OMG
Sumarul notificarilor

Evaluarea riscurilor

Planul de monitoring
2. Notificarea 
3. Notificarea
Avizul Comisiei Nationale privind Securitatea Biologică
Avizele Autorităților sectoriale
Decizii și Autorizatii
Decizii 1,2,3
Autorizatii 1,2,3