Etapele importante ale Convenţiei

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geograficăRomânia
Cuvinte cheiebiodiversitate
Data de publicare18/02/2010

[Show all versions]

Convenţia privind diversitatea biologică a fost semnată în timpul Summit-ul Pământului de la Rio, în Brazilia, la 5 iunie 1992, şi a intrat în vigoare la 29 decembrie 1993. Conferinţa părţilor (COP) este de locul unde sunt luate deciziile politice. Până în prezent (2010), au existat nouă reuniuni ale Conferinţei Părţilor. Informaţiile de mai jos rezumă unele dintre rezultatele lor. Pentru mai multe informaţii, se pot consulta pe site-ul web al Secretariatului CBD.

COP-1, Nassau (Bahamas), noiembrie-decembrie 1994.

Delegaţii ajuns la un acord cu privire la aspectele de bază ale punerii în aplicare:

       * Adoptarea unui program general de lucru pentru Convenţie;

       * Desemnarea secretarului permanent;

       * Stabilirea Mecanismului de Schimb de Informații în domeniul Biodiversității(CHM) şi a Organismului Subsidiar pentru consultanță ştiinţifică, 

          tehnică şi tehnologică(SBSSTA);

       * Denumirea de Fondul Global de Mediu (GEF), ca structură intermediară pentru mecanismul financiar.

COP-2, Jakarta (Indonezia), noiembrie 1995.

Este iniţiat procesul de decizii majore, inclusiv

       * Stabilirea permanentă a Secretariatului Internaţional la Montreal;

       * Crearea unui grup de lucru pe probleme de biosecuritate;

       * Luarea în considerare a unei probleme majore, “biodiversitatea marină şi costieră”.

COP-3, Buenos Aires (Argentina), noiembrie 1996.

Aceasta a condus la:

       * Elaborarea unui program de lucru privind biodiversitatea agricolă;

       * Stabilirea unui “Memorandum de înţelegere” cu GEF;

       * Un acord de a organiza un grup de lucru pe cunoştinţele comunităţilor indigene ”tradiţionale” privind diversitatea biologică (denumit în

          continuare art. 8j).

COP-4, Bratislava (Slovacia), mai 1998.

COP a adoptat:

       * Trei programe de lucru asupra ecosistemelor pe apele interioare, a biodiversităţii marine şi costiere, şi a biodiversităţii forestiere;

       * Program de lucru pe termen lung pentru Convenţie.

       * Mai multe decizii pe teme specifice (de exemplu, biodiversitatea agricolă, rapoarte naţionale, cooperarea cu alte acorduri, instituţii şi

          procese, etc)

COP-5, Nairobi (Kenya), mai 2000.

A cincea reuniune a adoptat

       * Un program de lucru pentru zone uscate şi-subumede;

       * Descrierea şi principiile de abordare ecosistemică,

       * Mai multe decizii cu privire la aspectele transversale (indicatori de exemplu, accesul la resursele genetice, specii străine, utilizarea durabilă,

          biodiversitate şi turism, evaluarea impactului, etc.)

COP-6, Haga (Olanda), aprilie 2002.

Decizii majore privind adoptarea

       * Unui program de lucru revizuit asupra biodiversităţii forestiere;

       * Principiilor directoare privind speciile străine invazive;

       * Liniile directoare de la Bonn privind accesul şi împărțirea echitabilă a beneficiilor (ABS);

       * Planul Strategic al Convenţiei.

COP-7, Kuala Lumpur (Malaezia), februarie 2004.

COP a adoptat

       * Programul de lucru asupra biodiversităţii montane, ariilor protejate şi transferul de tehnologie şi cooperare,

       * Decizia de a iniţia negocieri privind regimul internaţional privind accesul şi împărțirea echitabilă a beneficiilor(ABS).

       * O decizie de a revizui punerea în aplicare a Convenţiei, inclusiv planul strategic şi progresele în atingerea obiectivului propus pentru 2010;  

       * Mai multe decizii pe teme specifice (de comunicare, educare şi sensibilizare a publicului, turism, utilizarea durabilă, măsuri de stimulare)

COP-8, Curitiba (Brazilia), martie 2006.

COP-8 a adoptat, printre altele,

       * Un program de lucru privind biodiversitatea insulară;

       * prioritatea pentru activităţile de comunicare, educaţie şi conştientizare a publicului;

       * O decizie pentru a evalua progresele înregistrate în vederea evaluării punerii în aplicare a Convenţiei.

       * Mai multe decizii pe teme specifice (de exemplu, biodiversitatea zonelor uscate şi-subumede, transferul de tehnologie, cooperarea cu alte convenţii, precum şi angajamentul sectorului privat).

COP-9, Bonn (Germania), mai 2008.

Cop-9 a adoptat

       * revizuirea programului de lucru detaliat privind biodiversitatea agricolă,

       * cooperarea tehnică și științifică prin intermediul CHM,

       * strategia globală de conservare a plantelor,

       * resursele și mecanismele financiare