Legislați națională

LEGE Nr. 755 din  21.12.2001 privind securitatea biologică –  Link: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312871
LEGE Nr. 1381 din  11.10.2002 pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind
biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică –  Link:http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312964
LEGE Nr. 96 din  07.06.2018
pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya-Kuala Lumpur
privind răspunderea şi repararea prejudiciului la Protocolul de la
Cartagena privind biosecuritatea – http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376280
HOTĂRÎRE Nr. 197 din  25.02.2003
despre desemnarea autorităţii naţionale responsabile de legătură
 cu Secretariatul Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea
la Convenţia privind diversitatea biologică –  Link:  http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=300037&lang=1
HOTĂRÎRE Nr. 603 din  20.05.2003
cu privire la Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică –  Link: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=303353, HOTĂRÎRE Nr. 189
din  28.02.2018 cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 603 din 20 mai 2003 – Link:  http://lex.justice.md/md/374535/
HOTĂRÎRE Nr. 1153 din  25.09.2003
despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea
activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic –  Link: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=328522&lang=1
Proiect de lege privind organisme modificate genetic –