Legislatia națională

LEGE Nr. 1515 din 16.06.1993
privind protecţia mediului înconjurător
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311604
LEGE Nr. 1538 din 25.02.1998
privind fondul ariilor naturale protejate de stat
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=311614
LEGE Nr. 239 din 08.11.2007
regnului vegetal
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327015
LEGE Nr. 439 din 27.04.1995
regnului animal
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311667
CODUL Nr. 887 din 21.06.1996
CODUL SILVIC
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311740
LEGE Nr. 1102 din 06.02.1997
cu privire la resursele naturale
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=311535
LEGE Nr. 325 din 15.12.2005
cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=315224
LEGE Nr. 94 din 05.04.2007
cu privire la reţeaua ecologică
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324097
LEGE Nr. 440 din 27.04.1995
cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor
rîurilor şi bazinelor de apă
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311668
LEGE Nr. 1041 din 15.06.2000
pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312730
LEGE Nr. 755 din 21.12.2001
privind securitatea biologică
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312871
HOTĂRÎRE Nr. 923 din 12.11.2014
pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare
a Parcului Naţional „Orhei”
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355414
HOTĂRÎRE Nr. 782 din 03.08.2000
pentru aprobarea regulamentelor-cadru ale parcurilor naţionale,
monumentelor naturii, rezervaţiilor de resurse şi rezervaţiilor biosferei
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=304680
HOTĂRÎRE Nr. 593 din 01.08.2011
cu privire la aprobarea Programului naţional privind constituirea
reţelei ecologice naţionale pentru anii 2011-2018
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339794