Participarea Publicului

Despre Participarea publicului. PARLAMENTUL OTĂRÎRE Nr. 346 din 07.04.1999 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor
în domeniul mediului
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308863
LEGE Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţiehttp://lex.justice.md/md/311759/
LEGE Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizionalhttp://lex.justice.md/md/329849/
HOTĂRÎRE Nr. 1467 din 30.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul publicului la informaţia de mediuhttp://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369027
HOTĂRÎRE Nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizionalhttp://lex.justice.md/md/366274/
HOTĂRÎRE Nr. 72 din 25.01.2000 despre aprobarea Regulamentului privind antrenarea publicului în elaborarea şi adoptarea deciziilor de mediuhttp://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=304227
Informatii pentru public
Opinii publicului
Sectorul Ne-guvernamentalMișcarea Ecologistă MEMhttp://mem.md/
Biotica ONGLink:www.biotica-moldova.org
Eco-Tiras Associationhttps://www.eco-tiras.org/