Politici naționale în domeniu

Strategia Națională privind Diversitatea Biologică. HOTĂRÎRE Nr. 274 din 18.05.2015 cu privire la aprobarea Strategiei privind diversitatea biologică a
Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 şi a Planului de acţiuni