Specii Invazive și străine

Specii Invazive și străineLink or download
HOTĂRÎRE Nr. 967 din 03.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) și a Planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru anii 2019-2024http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377540